Blog

Invorderen van facturen zonder rechtbank: De IOS-procedure

Invorderen van facturen zonder rechtbank: De IOS-procedure

Het opvolgen van debiteuren is voor veel bedrijfsleiders een tijdrovende en vaak frustrerende taak. Onbetaalde facturen kunnen de liquiditeit van uw onderneming ernstig aantasten. Gelukkig biedt het Belgisch recht een efficiënte en snelle oplossing voor het invorderen van onbetwiste schulden in een B2B-context. En dat zonder tussenkomst van de rechtbank: de IOS-procedure.

Bij Koraal Advocaten in Hasselt zijn mr. Pieter-Jan Franssen en mr. Cédric Byloos uw experts op het gebied van invorderingsrecht. In deze blog leggen we uit hoe de IOS-procedure werkt en waarom het in sommige gevallen de ideale piste is voor uw debiteurenbeheer.

Wat is de IOS-procedure?

De IOS-procedure, ook wel de procedure van invordering van onbetwiste geldschulden genoemd, is een administratieve weg om onbetwiste schulden te innen. Deze procedure, ingevoerd door de wet van 19 oktober 2015, biedt bedrijven een snelle en kostenefficiënte manier om hun vorderingen te innen zonder de traditionele gerechtelijke stappen te doorlopen.

Om van deze procedure gebruik te maken moeten drie voorwaarden vervuld zijn:

- De schuld is onbetwist. Lees: de facturen zijn niet geprotesteerd;

- Beide partijen zijn ondernemingen;

- De schuldenaar is in België gevestigd.

Stappen van de IOS-procedure

1. Controle door een advocaat

De eerste stap in de IOS-procedure is de controle van het dossier door een advocaat. Die moet nagaan of aan de drie voorwaarden voldaan is en officieel opdracht geven aan een gerechtsdeurwaarder om de invorderingsprocedure op te starten.

2. Aanmaning door een gerechtsdeurwaarder

Na toelating door de advocaat gaat de gerechtsdeurwaarder over to het verzenden van een aanmaning aan de schuldenaar. Deze aanmaning moet een gedetailleerde omschrijving van de schuld bevatten en de schuldenaar informeren over de mogelijkheid om de schuld binnen een bepaalde termijn (minimaal één maand) te betwisten.

3. Opstellen van het PV van Niet-betwisting

Indien de schuldenaar de schuld niet betwist binnen de 30 dagen zal de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting opstellen, waarin wordt bevestigd dat de schuld niet betwist is. Dit proces-verbaal heeft dezelfde rechtskracht als een rechterlijke uitspraak.

4. Uitvoering

Met het proces-verbaal van niet-betwisting kan de schuldeiser beslag leggen op de goederen of de bankrekening van de schuldenaar om de schuld te innen. Dit kan zonder verdere tussenkomst van de rechtbank, wat de procedure aanzienlijk versnelt.

Voordelen van de IOS-procedure

1. Tijdsefficiëntie

De IOS-procedure verloopt aanzienlijk sneller dan een traditionele gerechtelijke procedure. Dit betekent dat u sneller toegang heeft tot uw geld en uw cashflow beter kunt beheren.

2. Kostenefficiëntie

Doordat de IOS-procedure minder gerechtelijke stappen vereist, zijn de kosten vaak lager dan bij een traditionele invorderingsprocedure. Dit maakt het een kosteneffectieve oplossing voor het innen van onbetwiste schulden.

3. Minder administratieve last

De administratieve last wordt tot een minimum beperkt, aangezien er geen uitgebreide gerechtelijke documenten en zittingen nodig zijn. Dit betekent minder papierwerk en minder tijdverlies.

4. Directe uitvoerbaarheid

Het proces-verbaal van niet-betwisting heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis, waardoor u direct kunt overgaan tot executie, zoals beslaglegging op de goederen of rekeningen van de schuldenaar.

Waarom kiezen voor Koraal Advocaten?

Bij Koraal Advocaten in Hasselt staan mr. Pieter-Jan Franssen en mr. Cédric Byloos klaar om uw bedrijf te ondersteunen bij het efficiënt beheren van uw debiteuren. Met hun uitgebreide expertise in het invorderingsrecht en de IOS-procedure, kunnen zij u helpen om snel en effectief uw onbetwiste schulden te innen, waardoor uw bedrijf zich kan concentreren op wat echt belangrijk is: groeien en succesvol zijn.

Daarnaast maakt Koraal Advocaten gebruik van moderne software die u in staat stelt om de stand van zaken van uw dossiers in real time op te volgen. Elke cliënt krijgt gratis toegang tot zijn eigen cliëntenportaal.

Wilt u meer weten over de IOS-procedure of heeft u hulp nodig bij uw debiteurenbeheer? Neem dan contact op met Koraal Advocaten en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het optimaliseren van uw financiële processen.

---

Voor meer informatie of om een afspraak te maken, bezoek onze website of neem direct contact met ons op. Bij Koraal Advocaten staat uw financiële gezondheid voorop!