Blog

Culture eats Strategy for Breakfast

Bij Koraal Advocaten zijn we heilig overtuigd van de uitspraak “Culture eats Strategy for Breakfast".
Een gezonde bedrijfscultuur is cruciaal voor ons succes en daarom leggen we bewust de nadruk op onze drie kernwaarden: efficiëntie, dienstbaarheid en gezelligheid.

Efficiëntie is de basis van alles wat we doen. Dat gaat verder dan snelheid alleen. Wij zien efficiëntie als het optimaliseren van onze processen en het waarborgen van de kwaliteit van ons werk. Dit stelt ons in staat om sneller en beter te handelen en onze cliënten nog beter te helpen. We hebben een hekel aan dubbel werk en maken optimaal gebruik van technologische hulpmiddelen. Zo kunnen we meer tijd vrijmaken voor menselijk contact.

Ook dienstbaarheid zit diep in ons DNA. Onze missie is om altijd het beste te doen voor onze cliënten en hen te behandelen met respect en aandacht. Maar dienstbaarheid eindigt niet bij onze cliënten. Het betekent ook dat we een verantwoordelijke en open houding hebben naar elkaar en naar de wereld om ons heen. Wij streven naar een positieve impact, niet alleen op onze cliënten maar ook op de samenleving als geheel. Onze dienstbaarheid draagt bij aan een betere en rechtvaardigere wereld.

Tot slot zijn ook gezelligheid en teamgeest onlosmakelijk verbonden met onze bedrijfscultuur. Een prettige en ontspannen werkomgeving is belangrijk voor de motivatie en tevredenheid van onze collega’s. Gelukkige advocaten zorgen namelijk voor gelukkige cliënten. Wij willen graag een omgeving creëren waarin onze medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze plezier hebben in hun werk. Koraal's slogan “never wrong to do right” sluit hier nauw bij aan: altijd trachten te doen wat juist is, zowel intern als extern.

Een bedrijfscultuur die draait om efficiëntie, dienstbaarheid en gezelligheid.
Dat is waar Koraal Advocaten voor staat.