Blog

Bemiddeling: stap voor stap

Ontdek de kracht van bemiddeling bij Koraal Advocaten & Bemiddelaars

Bij Koraal Advocaten & Bemiddelaars in Hasselt geloven we dat conflicten niet altijd een juridische strijd hoeven te zijn. Hoewel een rechter een beslissing kan opleggen, biedt bemiddeling vaak een meer bevredigende en duurzame oplossing voor alle betrokken partijen. Dit komt omdat bemiddeling gericht is op samenwerking en wederzijds begrip, in plaats van confrontatie.

Het bemiddelingstraject: Stap voor Stap

Bij Koraal Advocaten & Bemiddelaars begeleiden we u door elke stap van het bemiddelingsproces. Hier is hoe een typisch bemiddelingstraject verloopt:

  • Kennismakingsgesprek: Dit eerste gesprek is bedoeld om de bemiddelaar te leren kennen en om te beoordelen of bemiddeling geschikt is voor uw situatie. Lauranna Bruninx en Tiziana Marongiu, erkende bemiddelaars, leggen de werking en voordelen van bemiddeling uit.

  • Voorbereiding: De bemiddelaar helpt beide partijen zich voor te bereiden op de besprekingen. Dit omvat het verzamelen van relevante informatie en het vaststellen van de belangrijkste kwesties die moeten worden besproken.

  • Gezamenlijke Besprekingen: Tijdens deze fase komen de partijen samen met de bemiddelaar om hun standpunten te bespreken en te zoeken naar gemeenschappelijke grond. De bemiddelaar faciliteert de communicatie en helpt misverstanden te verhelderen.

  • Onderhandelingen: De bemiddelaar begeleidt de partijen bij het onderhandelen over mogelijke oplossingen. Dit kan verschillende sessies omvatten, afhankelijk van de complexiteit van het geschil.

  • Overeenkomst: Wanneer een akkoord is bereikt, stelt de bemiddelaar een bemiddelingsakkoord op dat door beide partijen wordt ondertekend. Dit akkoord heeft dezelfde juridische waarde als een vonnis van de rechter.

  • Nazorg: Na de bemiddeling biedt de bemiddelaar ondersteuning om ervoor te zorgen dat beide partijen zich aan de afspraken houden en helpt indien nodig bij de uitvoering van het akkoord.

Onze erkende bemiddelaars: Lauranna Bruninx en Tiziana Marongiu

Bij Koraal Advocaten & Bemiddelaars bent u in goede handen. Lauranna Bruninx en Tiziana Marongiu zijn niet alleen ervaren advocaten, maar ook erkende bemiddelaars. Hun expertise en empathische benadering zorgen ervoor dat u op een constructieve en respectvolle manier tot een oplossing kunt komen.

Waarom ook weer kiezen voor Bemiddeling?

Bemiddeling heeft verschillende voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure:

1. Sneller en Efficiënter: Bemiddelingstrajecten kunnen vaak binnen enkele weken worden afgerond, terwijl rechtszaken maanden of zelfs jaren kunnen duren.

2. Kostenbesparend: De kosten van bemiddeling zijn doorgaans lager dan de kosten van een langdurige rechtszaak.

3. Vertrouwelijkheid: In tegenstelling tot een rechtszaak, die openbaar is, blijft alles wat tijdens de bemiddeling wordt besproken strikt vertrouwelijk.

4. Controle en Flexibiliteit: Bij bemiddeling houden de partijen zelf de controle over de uitkomst, in plaats van dat een rechter een beslissing oplegt.

5. Behouden van Relaties: Bemiddeling is gericht op het herstellen en behouden van relaties, wat bijzonder belangrijk kan zijn in familiezaken of zakelijke geschillen.

Neem de eerste stap naar een duurzame oplossing

Bent u verwikkeld in een geschil en zoekt u een effectieve manier om dit op te lossen? Overweeg dan bemiddeling als een alternatieve route naar gerechtigheid. Bij Koraal Advocaten & Bemiddelaars staan we klaar om u te begeleiden naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en ontdek de voordelen van bemiddeling. Samen werken we aan een vreedzame en duurzame oplossing voor uw conflict.